operationbim3
หยุด Video คลิก 1 ครั้ง

การดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเบาหวาน

Diabetes1มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ตอน ปัญหาสุขภาพ เบาหวาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็น “วันเบาหวานโลก”โดยองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยผลสำรวจในปีที่ผ่านมา พบว่าจากจำนวนประชากรทั่วโลกทั้งหมด มีผู้ใหญ่เป็นเบาหวานมากกว่า 422 ล้านคน นับเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งผลการศึกษาบ่งชี้ว่า การที่โลกมีประชากรผู้สูงวัยมากขึ้น และ มีคนเป็นโรคอ้วนมากขึ้นทำให้โรคเบาหวาน กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลก เบาหวานเป็นโรคระยะยาว และ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดสมอง ตาบอด และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ตัวเลขที่น่าสนใจคือ 1 ใน 11 คนเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัว และ ทุก 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน

Diabetes2รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
เบาหวาน” มีอยู่ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 (ตับอ่อนสร้างสารอินซูลินได้น้อยลง) ส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กเล็ก ระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทำให้ตับอ่อนไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้ หรือหลั่งอินซูลินได้น้อยลง ในกรณีที่อายุเยอะแล้ว ประเภทที่ 2 เกิดการดื้อต่ออินซูลิน (อินซูลินเป็นตัวที่นำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์) คือ อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้เส้นเลือดถูกทำลาย ถ้าหลอดเลือดเจอน้ำตาลเยอะๆ ก็จะเปราะ และไม่มีความยืดหยุ่น เลือดก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆลดลง โรคแทรกซ้อนก็จะเกิดขึ้นกับทุกระบบของร่างกายส่วนใหญ่ก็จะพบในระบบเลือด ระบบประสาท สายตา ไต คนที่เป็นเบาหวาน ก็มักจะมีความดันที่สูงขึ้น มีคอเลสเตอรอลเกาะตามผนังหลอดเลือดมีอาการชาตามปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ถ้าทานยาเยอะๆ ก็มีอาการทางไต การดูตัวเองสำหรับคนเป็นเบาหวาน คือจะต้องควบคุมอาหาร และควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสอด้วย

Diabetes3ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
เบาหวาน” คืออาการแพ้ภูมิตัวเองอาการที่หนึ่ง TNF-α (ทีเอ็นเอฟ-อัลฟา), IFN-γ (อินเตอร์เฟอร์รอน-แกมมา) คือสารที่หลั่งมากเกินไปในคนที่เป็นเบาหวาน สาร 2 ตัวนี้คือ สารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรา แต่ในกรณีนีคือมันสร้างมากเกินไป ก็เลยเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง เช่นเดียวกับ IL-17 (อินเตอร์คิวลิน-17) เป็นสารซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรากสร้างมากไปเหมือนกัน เมื่อสาร 3 ตัวที่เป็นต้นเหตุมันมากไป มันโจมตตัวเราเอง ก็จะเกิดการแพ้ภูมิตัวเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราบอกว่า เราจะดูแลอาการผิดปกติของร่างกายที่ต้นเหตุ คือการไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้สมดุล หรือที่เราเรียกว่า “ภูมิสมดุล” แล้วร่างกายของเราก็จะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเอง เมื่อเรารู้ว่าสาร 3 ตัวนี้มากเกินไปทำให้เกิดเป็นเบาหวาน เราก็จะต้องลดสาร 3 ตัวนั้นลงมา เรามีสูตรๆ หนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยจะลดการหลั่งสาร 3 ตัวของเม็ดเลือดขาว ทดลองใช้ในอาสาสมัคร เช้า 2 แคปซูล ก่อนนอน 2 แคปซูล ต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วัน ปรากฎว่า TNF-α (ทีเอ็นเอฟ-อัลฟา) ลดลงเหลือ 35 % , IFN-γ (อินเตอร์เฟอร์รอน-แกมมา) ลดลงเหลือ 62% และ IL-17 (อินเตอร์คิวลิน-17) ลดลงเหลือ 50% สารซึ่งเป็นต้นเหตุของเบาหวานมันลดลงไป เพราะฉะนั้นนี่คือการดูแลที่ต้นเหตุ ร่างกายก็กลับสู่สภาพปกติ มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล แล้วเราก็ดูแลอาการด้วยตัวเราเองเป็นวิธีที่ปลอดภัยแน่นอน

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาตร์ : การสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน

thumbnail IMG 1577

โรคอัลไซเมอร์ เป็นอาการสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึ่ง ที่การทำงานของสมองเสื่อมลง ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการสมองเสื่อมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถปฎิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

h-Uterine-1

ทั้ง "ซีสต์" และ"เนื้องอกที่มดลูก" เป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายที่จะต้องถูกกำจัดโดยเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาต การกระตุ้น Th1 และ Th17 จะเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทำหน้าที่นี้ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

h-Arthritis-1
สาเหตุหลักของการเกิด "ข้อเสื่อม" มักเป็นไปตามอายุ แต่อาจเป็นผลมาจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์ และสาเหตุอื่น ๆ ได้แต่การใช้ข้อทำงานมากเกิดไป หรือเป็นภายหลังจากการเกิดข้ออักเสบชนิดอื่น ๆ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

h-diabetes-1
โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนผลิต อินซูลินไม่เพียงพอ หรือตัวรับอินซูลินที่ผิวเซลล์เกิดภาวะดือ้ต่ออินซูลิน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

h-allergy-1
นักภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่า อาการ "ภมิแพ้อากาศ" เกิดจากเม็ดเลือดขาว TH2 ถูกกระตุ้นมากไปจนเกินความสมดุล แต่สามารถลดลงได้โดยการกระตุ้นด้วยเม็ดเลือดขาว TH1 และเม็ดเลือดขาว Treg ให้มากขึ้น อาการภูมิแพ้ก็จะลดลง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

h-cancer-1
"มะเร็ง" คือ กลุ่มของโรคที่เซลล์เจริญ (แบ่งตัว) อย่างผิดปกติการที่เซลล์เปลี่ยนสภาพไปจากปกติจึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

h-gerd-1

โรคกระเพาะอาหารหมายถึง ภาวะมีแผลที่ เยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เยื้อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอและมีเชื้อแบคทีเรีย  ซึ่งหลั่งสารพิษออกมาทำให้เกิดแผลเรื้อรังขึ้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

line-click-


นักวิจัยไทยประกาศความสำเร็จช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ให้ตรวจไม่พบเชื้อได้แล้ว
Th17​ วัคซีนธรรมชาติ คุณอ้อ มะย่น ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี (ปี 2550)

สารสกัดพืชไทย เยื้อชีวิตผู้ติดเชื้อ "HIV"
"มะเร็ง" กำจัดได้เร็ว โดยเซลล์ T พิฆาต

สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ HIV และเป็นมะเร็งสมอง ที่ใช้งานวิจัย APCOcap (ARIO)

สัมภาษณ์ คุณ B (นามสมมติ) ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้งานวิจัย APCO

สัมภาษณ์คุณซี ผู้ป่วย AIDS ที่รอดชีวิตจากสารพันโรคด้วย CD4 ที่เพิ่มจาก 0 เป็น 377

banner-youtube

banner-tv

poppy

deliver

Guideline-bim


icon-facebook

 KBIM100 เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องของบริษัท เอเชี่ยนไลฟ์ จำกัด
จัดทำโดย : นางสาวรวีวรรณ กาญจนสุธรรม  รหัสตัวแทนจำหน่าย AG00000032
Tel. 080-785-4445, 081-492-8223, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นโยบายความเป็นส่วนตัว